Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach

-a A+

Trwa coroczna akcja pod hasłem "Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach", organizowana przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Oddział Rejonowy PCK.

Przypomnijmy, że pomoc kierowana będzie do polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim oraz w Chmielnickim i w Żytomierzu na Ukrainie - a w szczególności do dzieci uczących się języka polskiego w polskich szkołach sobotnich założonych i prowadzonych przez polskie centra kulturalno-oświatowe, stowarzyszenia społeczno-kulturalne i parafie rzymskokatolickie. Zgromadzone dary przekazane zostaną też osobom starszym, przewlekle chorym lub samotnym.

- Zbierać będziemy trwałe produkty spożywcze, artykuły szkolne oraz drobne gadżety i słodycze, z których przygotujemy świąteczne paczki dla uczniów polskich szkół sobotnich oraz seniorów zamieszkałych na Kresach a następnie dostarczymy je naszym rodakom - wraz ze świątecznymi życzeniami – mówi Alicja Brzan – Kloś, koordynatorka akcji ze strony Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zbiórka prowadzona będzie w Biurze Referatu Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Rynku 26/5 (IV piętro) od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15.00. Finał akcji zaplanowano na 29 marca.

- Do udziału w zbiórce i wsparcia akcji zapraszamy placówki oświatowe i kulturalne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich, którym Kresy i los zamieszkałych tam nadal Polaków nie jest obojętny - mówi Alicja Brzan Kloś.

GOSWP w Katowicach

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.